Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 22 2014

invisibledream
20:42
My experience exactly.
Reposted frompracticaljoke practicaljoke viaBloodMoon BloodMoon

September 18 2013

invisibledream
13:47
2504 f8f5
Reposted fromSzczurek Szczurek viappieguskaa ppieguskaa
Sponsored post
feedback2020-admin
14:56

April 30 2013

invisibledream
22:49
8077 10c4
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viacoldworld coldworld
invisibledream
22:49
8104 e8bf
Reposted fromchocoway chocoway viacoldworld coldworld
invisibledream
22:49
nie było spacerów za rękę, pocałunków w deszczu. wagarów, by się z nim spotkać, czy słodkich wiadomości na dobranoc. nie było chodzenia w jego bluzie, kwiatów, czekoladek na Walentynki. nie było rocznicy, obiadu z rodzicami, albo wspólnych wakacji. objęć przy zachodzie słońca, leżenia cały dzień w jednym łóżku. nie było uroczych niespodzianek, motyli w brzuchu, bliskości.
— nigdy.
Reposted fromnotenough notenough viacoldworld coldworld

April 18 2013

invisibledream
12:19
9821 5a65
Reposted fromcholera cholera viacoldwater coldwater
invisibledream
12:19
4595 90d8
invisibledream
12:19
0779 acb5
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viacoldwater coldwater
12:18
invisibledream
12:16
invisibledream
12:16
Wszystko umiera pod twoją ręką, bo nie wierzysz.
— Różewicz
Reposted fromumierajstad umierajstad viacoldwater coldwater
invisibledream
12:16
5310 f0a6
Reposted fromskatrix skatrix viacoldwater coldwater
invisibledream
12:15
invisibledream
12:15
1409 b0f7
Reposted fromxmajek xmajek viacoldwater coldwater
12:15
8061 b268
Reposted fromfuckblack fuckblack viacoldwater coldwater
12:15
Little things
Reposted fromweheartit weheartit viacoldwater coldwater
invisibledream
12:15
3914 b17e
Reposted fromirmelin irmelin viacoldwater coldwater
invisibledream
12:14
invisibledream
12:13
8330 4d32
dokładnie
invisibledream
12:13
7158 d9e3
Reposted fromagatoni agatoni viacoldwater coldwater
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...